•  Οι σπουδές πραγματοποιούνται στο Αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου.
  •  Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην πόλη του Μπρνο.
  •  Η διάρκεια σπουδών είναι τρία χρόνια.
  •  Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το CMS Agency τον Ιούνιο-Ιούλιο στην Αθήνα και το Μάιο στην Πορτογαλία , σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.
  •  Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα της Χημείας και Βιολογίας.
  •  Τα δίδακτρα είναι 195.000 CZK/ έτος. Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε δύο δόσεις
100%