•  Οι σπουδές πραγματοποιούνται στο Αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου.
  •  Η διάρκεια των σπουδών είναι έξι χρόνια.
  •  Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το CMS Agency τον Ιούνιο-Ιούλιο στην Αθήνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο..
  •  Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα της Χημείας και Βιολογίας.
  •  Τα δίδακτρα είναι 11.000€/έτος.
error: Content is protected !!