•  Οι σπουδές πραγματοποιούνται στο Αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου.
  •  Η διάρκεια των σπουδών είναι πέντε χρόνια.
  •  Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το CMS Agency τον Ιούνιο-Ιούλιο στην Αθήνα και τον Μάιο στην Πορτογαλία , σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.
  •   Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα της Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής.
  •  Τα δίδακτρα είναι 390.000 CZK/ έτος (15.800€).
error: Content is protected !!