•  Οι σπουδές πραγματοποιούνται στο Αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου.
  •  Η σχολή της Φαρμακευτικής βρίσκεται στην πόλη του Χράντετς Κράλοβε.
  •   Η διάρκεια των σπουδών είναι πέντε χρόνια.
  •  Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται χωρίς εξετάσεις, με ειδική αξιολόγηση των αιτήσεων και συστατικές επιστολές.
  •  Η CMS Agency εξασφαλίζει την άμεση εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.
  •  Τα δίδακτρα είναι 195.000 CZK/ έτος.
100%