•  Οι σπουδές πραγματοποιούνται στο Αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου.
  •  Η διάρκεια σπουδών είναι έξι χρόνια.
  •   Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το CMS Agency τον Ιούνιο-Ιούλιο στην Αθήνα και τον Μάιο στην Πορτογαλία , σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.
  •   Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα της Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής.
  •   Τα δίδακτρα είναι 300.000 CZK/ έτος.