•  Οι σπουδές πραγματοποιούνται στο Αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου.
  •  Η σχολή της Ιατρικής βρίσκεται στην πόλη του Χράντετς Κράλοβε.
  •   Η διάρκεια σπουδών είναι έξι χρόνια.
  •  Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το CMS Agency τον Ιούνιο-Ιούλιο στην Αθήνα και τον Μάιο στην Πορτογαλία , σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.
  •  Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα της Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής.
  •   Τα δίδακτρα είναι 400,000CZK/ έτος (16.200€).
error: Content is protected !!