•  Οι σπουδές πραγματοποιούνται στο Αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου.
  •  Η διάρκεια των σπουδών είναι πέντε χρόνια.
  •  Οι εξετάσεις διοργανώνονται από το CMS Agency τον Ιούλιο στην Αθήνα και τον Μάιο στην Πορτογαλία , σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.
  •  Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα της Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής.
  •  Τα δίδακτρα είναι 600.000 CZK/έτος (24.300€).
error: Content is protected !!