•  Οι σπουδές πραγματοποιούνται στο Αγγλόφωνο τμήμα του Πανεπιστημίου.
  •  Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην πόλη της Πράγας.
  •  Η διάρκεια των σπουδών είναι πέντε χρόνια.
  •  Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται χωρίς εξετάσεις, με ειδική αξιολόγηση των αιτήσεων και συστατικές επιστολές.
  •  Η CMS Agency εξασφαλίζει την άμεση εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.
  •  Τα δίδακτρα είναι 220.000 CZK/ έτος.
error: Content is protected !!